Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Projektodawca ze Szwecji poszukuje pilnie partnerów do współpracy przy realizacji projektu

Projekt „Przedsiębiorczość w pigułce - czynniki sukcesu na rynku pracy" jest wstępnym badaniem metod przedsiębiorczości, skierowanych do określonych grup docelowych w ramach obszaru EFS 2 w Szwecji (dotyczącego aktywizacji osób bezrobotnych).  

Badanie obejmuje mapowanie różnych działań dotyczących przedsiębiorczości w celu osiągnięcia szerokiego spojrzenia na kwestie z tym związane – znacznie szersze niż tylko studiowanie określonych mechanizmów działania na rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i zrozumienie między zainteresowanymi stronami  wpływu metod związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnych form współpracy wpływających na dany obszar polityki. Badanie wstępne ma na celu stworzenie podstawy dla przyszłych inicjatyw projektowych, w tym stworzenie skutecznego i trwałego partnerstwa, a także wypracowanie nowych metod wspierania przedsiębiorczości.  Projekt zakłada zbadanie, czy założone podejście do przedsiębiorczości może, a jeśli tak, to w  jaki sposób, wzmocnić przedsiębiorstwa na rynku pracy w danej grupie docelowej, a tym samym pozwoli na wykorzystanie wyników i doświadczeń wytworzonych w trakcie trwania projektu w dziedzinie przedsiębiorczości.  W celu dalszych, bardziej szczegółowych Informacji proszę o bezpośredni kontakt z koordynatorem szwedzkim: Bengt Svahn mail to: bengt.svahn@regionvarmland.se].

 

Zespół ds. Projektów Współpracy Ponadnarodowej

Krajowa Instytucja Wspomagająca

Centrum Projektów Europejskich

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

tel. 022 378 31 62

e-mal: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl

www.kiw-pokl.org.pl 

 

Transnational Cooperation Projects Division

National Supporting Institution

Center for European Projects

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

tel. 022 378 31 62

e-mal: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl

www.kiw-pokl.org.pl

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.