Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Lista rankingowa wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2011 dla Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe” POKL - I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 2011-09-21

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 20 września 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę rankingową wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2011 dla Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe” POKL - I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów.

Niezależnie od niniejszej informacji, każdy Beneficjent otrzyma z MJWPU pisemną informację o wynikach oceny merytorycznej.

Kwota dostępna w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2011 wynosi: 30 878 857,08 PLN. Zgodnie z Systemem Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została stworzona rezerwa finansowa w wysokości 5% wartości konkursu, z przeznaczeniem na ewentualne odwołania wnioskodawców oraz rezerwa finansowa w wysokości 5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje z wnioskodawcami. Z uwagi na to, iż w ramach negocjacji nie została podwyższona kwota dofinansowania w żadnym z projektów, od kwoty dostępnej w ramach konkursu została odjęta tylko kwota rezerwy finansowej w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne odwołania wnioskodawców.

W odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/9.1.1/2011 do oceny merytorycznej w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”, zostały przekazane 77 projekty. W wyniku oceny merytorycznej pozytywną ocenę otrzymało 48 projektów, negatywną ocenę otrzymało 29 projektów.

Spośród 77 projektów umieszczonych na liście rankingowej wniosków możliwe jest dofinansowanie wszystkich 48 projektów, które uzyskały minimum 60 punktów ogółem za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych i jednocześnie, co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.