Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Działania i priorytety:

Listy wniosków o dofinansowanie z działania „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, podlegających ocenie w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Poddziałania 9.1.1 PO KL.

Opublikowano: 2014-10-02

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 30 września 2014 r., listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”  PO KL.

Bezpłatne, dwudniowe szkolenie warsztatowe ,,Wdrażać z sukcesem ‘’ - Obowiązki beneficjenta na zakończenie realizacji projektu PO KL

Opublikowano: 2014-09-30

Szkolenie skierowane jest do wszystkich beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII, IX komponentu regionalnego PO KL, wdrażanego przez MJWPU, w tym przedstawiciele podmiotów, którzy są na etapie podpisywania umowy.

Zatwierdzenie zmienionego dokumentu Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowano: 2014-09-26

Uprzejmie informujemy, że dnia 9 września 2014 r. zatwierdzony został zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zatwierdzony dokument wraz z zestawieniem uwag oraz stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL i szczegółowymi wyjaśnieniami zostały zamieszczone na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

Zatwierdzona lista wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Poddziałania 9.1.1

Opublikowano: 2014-09-26

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 25 września 2014 r., listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”  PO KL.

Informacja w sprawie zatwierdzenia przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 15 września 2014 r., listy wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” PO KL

Opublikowano: 2014-09-17

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w dniu 15 września  2014 r. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdził listę wniosków o dofinansowanie  podlegających ocenie w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów Systemowych Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”  PO KL.

Komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej - Konkurs zamknięty S/POKL/9.1.1/2014

Opublikowano: 2014-09-15

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL oraz Rozliczania Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż została ostatecznie zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” - projekty systemowe nr S/POKL/9.1.1/2014.

Ostateczna ocena formalna uwzględnia zarówno wnioski złożone w terminie naboru, jak również ocenę uzupełnień do wniosków.

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.