Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Zasady zwrotu środków niewydatkowanych na koniec roku - informacja dla beneficjentów

Opublikowano: 2011-11-22

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przypomina o obowiązku zwrotu do dnia 31 grudnia niewydatkowanej w roku 2011 kwoty dotacji celowej. Obowiązek zwrotu na koniec roku budżetowego środków niewykorzystanych nie dotyczy środków otrzymanych przez beneficjenta z budżetu środków Unii Europejskiej. 

Prezentujemy sposób wyliczenia zwrotu kwoty niewydatkowanej w roku 2011.

Informacja dla Beneficjentów wyjaśniająca zasady zwrotu środków niewydatkowanych
na koniec roku

Część ogólna

 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) uprzejmie przypomina
  o obowiązku zwrotu do dnia 31 grudnia niewydatkowanej w roku 2011 kwoty dotacji celowej [1] , zobowiązanie wynika z § 8 ust. 13 (lub § 8 ust. 12 w przypadku projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów ogłoszonych w 2011 r.) umowy
  o dofinansowanie projektu.
 • Ponadto MJWPU w ślad za doświadczeniami roku ubiegłego wyjaśnia, że obowiązek zwrotu na koniec roku budżetowego środków niewykorzystanych nie dotyczy środków otrzymanych przez beneficjenta z budżetu środków Unii Europejskiej [2] . Zgodnie z zapisami § 8 ust. 14 (lub § 8 ust. 13 w przypadku projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów ogłoszonych
  w 2011 r.) umowy o dofinansowanie projektu, środki te pozostają do dyspozycji Beneficjenta
  w następnym roku budżetowym, na jego rachunku bankowym. Dokonanie niewymaganego zapisami umowy zwrotu tych środków, wiązać się będzie z wydłużonym terminem oczekiwania na ich ponowne otrzymanie w roku 2012 (nawet kilku miesięcznym), albowiem przekazanie tych środków na rachunek Beneficjenta wiązać się z będzie z koniecznością uzyskania stosownej zgody Ministra Finansów.

Część dotycząca sposobu wyliczenia kwoty zwrotu niewydatkowanej w roku 2011.

· w celu ułatwienia dokonania zwrotu niewydatkowanej kwoty dotacji celowej, przedstawiamy poniżej sposób wyliczenia kwoty podlegającej zwrotowi do końca roku budżetowego.

Przykład[3]

kwota przekazanych środków dotacji celowej na 2011 rok = 15 000,00 PLN

kwota wydatków poniesionych do końca 2011 roku łącznie z wkładem własnym[4] = 450 000,00 PLN

kwota wydatków poniesionych do końca 2011 roku w ramach wkładu własnego = 60 000,00 PLN

450 000,00 * 15% = 67 500,00 PLN

67 500,00 - 60 000,00 = 7 500,00 PLN

15 000,00 - 7 500,00 = 7 500,00 PLN

Niewydatkowana kwota dotacji celowej w wysokości 7 500,00 PLN podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą.[1] Środki otrzymane z rachunku bankowego należącego do Instytucji Wdrażającej wskazane w opisie operacji
z czwartą cyfrą „9".

[2] Środki otrzymane z rachunku bankowego BGK wskazane w opisie operacji
z czwartą cyfrą „7".

[3] Należy uwzględnić wartości w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

[4] Dotyczy wkładu pieniężnego jak i niepieniężnego wnoszonego ze środków publicznych. Wkład własny ze środków prywatnych nie jest uwzględniany przy ustalaniu kwoty, podlegającej zwrotowi części dotacji celowej.

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.